TASARIM

Y E Ş İ M  T E K S T İ L

İlanlar

 

Duvar panosu

 

Z E Y N E P  A N A O K U L U

Logo Tasarımı

Zeynep Anaokulu

Katalog Tasarımı

 

İlanlar / Afişler

 

 

Açık Hava Reklamları

Zeynep Anaokulu 

 

Kurumsal Evraklar

Zeynep Anaokulu

 

E L E G A N S  S A L O N L A R I

İlan çalışması

 

 

 

Menü tasarımı

 

 

B U R S A  B A R O S U

Kitap Kapağı Tasarımı

Muktedirlerle Dans: Cargill

 

R U M E L İ  M U T F A Ğ I

Afişler / İlanlar 

 

 Stant Tasarımı

 

Broşür

 

Ö N E R L E R

Logo Tasarımı
Gemici Takvimi

 

 

 İlanlar / Afişler

 

 

B U R S A  B Ü Y Ü K Ş E H İ R  B E L E D İ Y E S İ

Muradiye Kataloğu

Yeni yüzüyle Muradiye başlığı ile hazırlanan Muradiye kataloğu, restorasyon süreçlerini anlatan makaleler ve ağırlıklı olarak yakın plan görsellerle hazırlandı.

Yeni yüzüyle Muradiye

 

CUDDLE BY MI

Kurumsal Kimlik Tasarımları

 

 

L O G O L A R

 

 

 

B A S I L I  İ Ş L E R  /  Ö Z E L  T A S A R I M L A R

 

Alaçatı Bakırlı Otel Kataloğu

Alaçatı Bakırlı Otel Kataloğu

 

Acıbadem Bebek Kataloğu

Acıbadem Bebek Kataloğu

 

Özel Düğün Davetiyesi

Özel Düğün Davetiyesi

 

Kitapevi Otel kitap ayracı

Kitapevi Otel kitap ayracı

Günaydınlar Tavukçuluk Kataloğu

Günaydınlar Tavukçuluk Kataloğu

Ted Bursa Koleji Yıllığı

 

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi Kataloğu

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi Kataloğu

 

Merilly Wedding Bans & Diamonds Kataloğu

Merilly Wedding Bans & Diamonds Kataloğu

 

TEPKAR İnşaat Katalog

TEPKAR İnşaat Katalog

 

 

Arkas Otomotiv - Hatıra köşesi tasarımı

Arkas Otomotiv – Hatıra köşesi tasarımı

 

İ L A N L A R  V E  A F İ Ş L E R